Stiahnuť

Vyberte, čo sa má stiahnuť

Ak nejaká hodnota obsahuje čiarku, nemali by ste použiť čiarku ako oddeľovač. Predvolený oddeľovač je bodkočiarka (;)

Nahrajte zoznam Diel

Nahrajte súbor výberom súboru a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť“. Do tejto časti súboru drag and drop môžete tiež presunúť súbor. Použite šablóny nižšie.
Sem pretiahnite súbor s dielmi alebo katalógmi